นาข้าวแซมดิน

 ดินสมบูรณ์ สุขภาพยั่งยืน

 จากประสบการณ์ทำนาตั้งแต่ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เข้าใจว่า ชาวนาไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไร

“จึงเปลี่ยนวิธีคิดการทำนา เป็นผู้ประกอบการนาข้าว” โดยเพาะปลูก แปรรูป และจำหน่ายเอง


ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP เมื่อปลายปี พ.ศ. 2557เข้าสู่กระบวนการพัฒนาในโครงการต่างๆจากหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและภาคเอกชน จนสามารถทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดผลงานเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Base-OTOP:KBO ประจำปี 2558 โดยกรมการพัฒนาชุมชน
2.รางวัลลำดับที่ 7 ระดับประเทศ การประกวด TOP TEN Of OTOP CITY 2015 โดยกรมการพัฒนาชุมชน
3. พ.ศ.2559 ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว ประเภทเครื่องดื่ม และ ระดับ 5 ดาว ประเภทอาหาร
4.เป็นหนึ่งใน 77 จังหวัด "นาข้าวแซมดิน" ผ่านการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ในโครงการ OTOP SELECT 77 EXPERIENCE ประจำปี 2559


"ทุกความสำเร็จ เราพัฒนาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับผู้บริโภค"
ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุน "นาข้าวแซมดิน"


  ร่วมเป็นเครือข่ายผู้บริโภค   

  สินค้าแนะนำ

ชาข้าวงอกแซมดิน

ชาข้าวงอกแซมดิน

กรุณาสั่งซื้อผ่าน Line ID : @nakhawsamdin  หรือกดลิงค์  Line ที่ขั้นตอนสั่งซื้อร..

250บาท

ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ 5 กก.

ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ 5 กก.

กรุณาสั่งซื้อผ่าน Line ID : @nakhawsamdin  หรือกดลิงค์  Line ที่ขั้นตอนสั่งซื้อบ..

300บาท

ชุดของฝาก ข้าวกล้องหอมประทุม

ชุดของฝาก ข้าวกล้องหอมประทุม

กรุณาสั่งซื้อผ่าน Line ID : @nakhawsamdin  หรือกดลิงค์  Line ที่ขั้นตอนสั่งซื้อบ..

120บาท

จมูกข้าวงอกพร้อมชง 120 g

จมูกข้าวงอกพร้อมชง 120 g

กรุณาสั่งซื้อผ่าน Line ID : @nakhawsamdin  หรือกดลิงค์  Line ที่ขั้นตอนสั่งซื้อร..

120บาท

ชุดของฝาก ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ

ชุดของฝาก ข้าวกล้องทับทิมชุมแพ

กรุณาสั่งซื้อผ่าน Line ID : @nakhawsamdin  หรือกดลิงค์  Line ที่ขั้นตอนสั่งซื้อบ..

120บาท

ชุดของฝาก ข้าวกล้องหอมนิล

ชุดของฝาก ข้าวกล้องหอมนิล

กรุณาสั่งซื้อผ่าน Line ID : @nakhawsamdin  หรือกดลิงค์  Line ที่ขั้นตอนสั่งซื้อบ..

120บาท

ข้าวซ้อมมือสังข์หยด  5 กก.

ข้าวซ้อมมือสังข์หยด 5 กก.

รายละเอียดสินค้าแพคสุญญากาศ แพคละ 1 กก. จำนวน 5 แพค ข้าวซ้อมมือ คือข้าวกล้องที่ผ่านการขัดสีเพียง..

450บาท

สั่งซื้อ /แจ้งชำระเงิน